ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ В РОДНОТО ПЛУВАНЕ!-коментар на РУМЕН АТАНАСОВ И ВАЛЬО БАЛКАНСКИ


Румен-Атанасов1

images 4

Приключих ТОР 15 на WORLD AGE GROUP SWIMMING RANKINGS 2015    50 M.Готови са ранглистите за младежи и юноши -1996,1997,1998,1999,2000 и 2001 г.В момента изготвям момчета-родени 2002,2003 и 2004 г.Доста интересно и обнадеждаващо и обещаващо наше присъствие!!!!! .След поредния противоречив сезон на родното ни плуване предстоят нови промени.Наши добре информирани източници около БФПС са достигнали до интересни нещо.Ето и по-интересните предложения 1.Връщат се старите програми за всички възрасти от периода 2009-2012.

2009-2012
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ВЕСЕЛ ДЕЛФИН” (10-11 Г.)
І-ВИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч. ІІ-РИ ПОЛУДЕН- 09:30 Ч.
1. 50 м св.ст. – момчета 7. 50 м бът. – момичета
2. 50 м св.ст. – момичета 8. 50 м бът. – момчета
3. 100 м бът. – момчета 9. 100 м гръб – момичета
4. 100 м бът. – момичета 10. 100 м гръб – момчета
5. 4х50 м св.ст. – момчета 11. 100 м съч. – момичета
6. 4х50 м св.ст. – момичета 12. 100 м съч. – момчета
ІІІ-ТИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч.       ­­ІV-ТИ ПОЛУДЕН- 09:30 Ч.
13. 50 м гръб – момчета 19. 50 м бруст – момичета
14. 50 м гръб – момичета 20. 50 м бруст – момчета
15. 100 м бруст – момчета 21. 100 м св.ст. – момичета
16. 100 м бруст – момичета 22. 100 м св.ст. – момчета
17. 200 м св.ст. – момчета 23. 4х50 м смес. – момичета
18. 200 м св.ст. – момичета 24. 4х50 м смес. – момчета
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия полуден (в петък) от 14.00 ч. на определено от домакините място.
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДЕЦА (12 Г.)
І-ВИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч. ІІ-РИ ПОЛУДЕН- 09:30 Ч.
1. 50 м св.ст. – момчета 9. 50 м бът. – момичета
2. 50 м св.ст. – момичета 10. 50 м бът. – момчета
3. 100 м бът. – момчета 11. 100 м гръб – момичета
4. 100 м бът. – момичета 12. 100 м гръб – момчета
5. 200 м съч. – момчета 13. 200 м бруст – момичета
6. 200 м съч. – момичета 14. 200 м бруст – момчета
7. 200 м гръб – момчета 15. 4х50 м св.ст. – момичета
8. 200 м гръб – момичета 16. 4х50 м св.ст. – момчета
ІІІ-ТИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч.       ІV-ТИ ПОЛУДЕН- 09:30 Ч.
17. 50 м гръб – момчета       25. 50м бруст – момичета
18. 50 м гръб – момичета       26. 50 м бруст – момчета
19. 100 м бруст – момчета       27. 100 м св.ст. – момичета
20. 100 м бруст – момичета       28. 100 м св.ст. – момчета
21. 200 м св.ст. – момчета       29. 4х50 м смес. – момичета
22. 200 м св.ст. – момичета       30. 4х50 м смес. – момчета
23. 100 м съч. – момчета
24. 100 м съч. – момичета
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия полуден (в петък) от 14.00 ч. на определено от домакините място.
 ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (13+14 Г.)
І-ВИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч. ІІ-РИ ПОЛУДЕН- 9:30 Ч.
1. 50 м св.ст.    – юноши 11. 50  м бруст  девойки
2. 50 м св.ст.    – девойки 12. 50  м бруст – юноши
3. 100 м съч.    – юноши 13. 100 м св.ст. – девойки
4. 100 м съч.    – девойки 14. 100 м св.ст. – юноши
5. 200 м бруст    – юноши 15. 100 м гръб – девойки
6. 200 м бруст    – девойки 16. 100 м гръб – юноши
7. 100 м бът.    – юноши 17. 200 м съч. – девойки
8. 100 м бът.    – девойки 18. 200 м съч. – юноши
9. 4х50 м св.ст.                             – юноши 19. 4х50 м.св.ст. – девойки
10.800 м св.ст.                              – девойки 20. 800 м св.ст. – юноши
ІІІ-ТИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч. ІV-ТИ ПОЛУДЕН- 9:30 Ч.
21. 50 м гръб   –  юноши 31. 50 м бът. – девойки
22. 50 м гръб   –  девойки 32. 50 м бът. – юноши
23. 200м св.ст.   –  юноши 33. 400 м св.ст. – девойки
24. 200 м св.ст.                             – девойки 34. 400 м св.ст. – юноши
25. 100 м бруст    –                         юноши   –  юноши 35. 200 м гръб – девойки
26. 100 м бруст    –                         девойки 36. 200 м гръб – юноши
27. 200 м бът.   – юноши 37. 400 м съч. – девойки
28. 200 м  бът.   – девойки 38. 400 м съч. – юноши
29. 4х50 м смес.                            – юноши
30. 4х50 м смес.                           – девойки
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия полуден (в петък) от 14.00 ч. на определено от домакините място.
 ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ (15+16 Г.)
                         И МЛАДЕЖИ (17+18 г.)
І-ВИ ПОЛУДЕН-17:00 Ч. ІІ-РИ ПОЛУДЕН- 9:30 Ч.
  1. 50 м св.ст. – младежи 16. 50  м бруст  девойки
  2. 50 м св.ст. – юноши 17. 50  м бруст  юноши
  3. 50 м св.ст. – девойки 18. 50  м бруст  младежи
  4. 100 м съч. – младежи 19. 100 м св.ст.  девойки
  5. 100 м съч. – юноши 20. 100 м св.ст.  юноши
  6. 100 м съч. – девойки 21. 100 м св.ст.  младежи
  7. 200 м бруст – младежи 22. 100 м гръб  девойки
  8. 200 м бруст – юноши 23. 100 м гръб  юноши
  9. 200 м бруст – девойки 24. 100 м гръб  младежи
10. 100 м бът. – младежи 25. 200 м съч.  девойки
11. 100 м бът. – юноши 26. 200 м съч.  юноши
12. 100 м бът. – девойки 27. 200 м съч.  младежи
13. 4х50 м св.ст. – младежи 28. 4х50 м.св.ст.  девойки
14. 4х50 м св.ст. – юноши 29. 800 м св.ст.  юноши
15. 800 м св.ст. – девойки 30. 800 м св.ст.  младежи
ІІІ-ТИ ПОЛУДЕН- 17:00 Ч. ІV-ТИ ПОЛУДЕН- 9:30 Ч.
31. 50 м гръб – младежи 46. 50 м бът.  девойки
32. 50 м гръб – юноши 47. 50 м бът.  юноши
33. 50 м гръб – девойки 48. 50 м бът.  младежи
34. 200м св.ст. – младежи 49. 400 м св.ст.  девойки
35. 200м св.ст. – юноши 50. 400 м св.ст.  юноши
36. 200м св.ст. – девойки 51. 400 м св.ст.  младежи
37. 100 м бруст – младежи 52. 200 м гръб  девойки
38. 100 м бруст – юноши 53. 200 м гръб  юноши
39. 100 м бруст – девойки 54. 200 м гръб  младежи
40. 200 м бът. – младежи 55. 400 м съч.  девойки
41. 200 м бът. – юноши 56. 400 м съч.  юноши
42. 200 м бът. – девойки 57. 400 м съч.  младежи
43. 4х50 м смес. – младежи
44. 4х50 м смес. – юноши
45. 4х50 м смес. – девойки
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия полуден (в петък) от 14.00 ч. на определено от домакините място.
ДЛОП МЪЖЕ  И  ЖЕНИ
І-ВИ ДЕН – 9:30+17:00 Ч./Ф/  ІІ-РИ ДЕН – 9:30+17:00 Ч./Ф/
  1. 100 м св.ст. – мъже   13. 50 м бът. – жени
  2. 100 м св.ст. – жени   14. 50 м бът. – мъже
  3. 50 м гръб – мъже   15. 200 м св.ст. – жени
  4. 50 м гръб – жени   16. 200 м св.ст. – мъже
  5. 200 м бът. – мъже   17. 200 м гръб – жени
  6. 200 м бът. – жени   18. 200 м гръб – мъже
  7. 100 м бруст – мъже   19. 50 м бруст – жени
  8. 100 м бруст – жени   20. 50 м бруст – мъже
  9. 200 м съч. – мъже   21. 400 м съч. – жени
10. 200 м съч. – жени   22. 400 м съч. – мъже
11. 800 м св.ст. – мъже   23. 4х50 м св.ст. – жени
12. 800 м св.ст. – жени   24. 4х50 м св.ст. – мъже
ІІІ-ТИ ДЕН – 9:30+15:00 Ч./Ф/
  25. 50 м св.ст. – мъже
  26. 50 м св.ст. – жени
  27. 200 м бруст – мъже
  28. 200 м бруст – жени
  29. 100 м съч. – мъже
  30. 100 м съч. – жени
  31. 400 м св.ст. – мъже
  32. 400 м св.ст. – жени
  33. 100 м гръб – мъже
  34. 100 м гръб – жени
  35. 100 м бът. – мъже
  36. 100 м бът. – жени
  37. 4х50 м смесена – мъже
  38. 4х50 м смесена – жени
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия ден (в четвъртък) от 17.00 ч. на определено от домакините място.

Това се отнася за Златна рибка,Весел делфин и Деца и нови програми за младша и старша възраст.Ще отпаднат ли тези програми???

2013-2016
ДЛОП „ВЕСЕЛ ДЕЛФИН” (10-11 г.)
Петък следобед – 17:00 ч. Събота сутрин – 9:30 ч.
1.200 м св. стил задължителна 2. 200 м св. стил  задължителна
дисциплина – момчета дисциплина – момичета
3. 4×50 м св. стил – момчета
Събота следобед – 17:00 ч. Неделя сутрин – 9:30 ч.
4. 50 м св. стил – момичета /момчета 9. 100 м гръб – момчета /момичета
5. 100 м бътерфлай– момичета /момчета 10. 200 м съчетано – момчета /момичета
6. 100 м бруст– момичета /момчета 11. 100 м св. стил – момчета /момичета
7. 100 м съчетано – момичета /момчета 12. 4 х 50 м смесенa – момчета /момичета
8. 4 x 50 м св. стил – момичета
Техническата конференция се провежда на басейна, първия ден (петък) от 14:00 ч., на определено от домакините място.
ДЛОП ДЕЦА (12 г.)
Петък следобед – 17:00 ч. Събота сутрин – 9: 30 ч.
1.400 м св. стил задължителна 2. 400 м св. стил  задължителна
дисциплина – момчета дисциплина – момичета
3. 4 x 50 м св. стил – момчета
Събота следобед – 17:00 ч. Неделя сутрин – 9: 30ч.
4. 50 м св. стил – момчета/момичета 10. 100 м св. стил – момичета/момчета
5. 100 м бруст – момчета/момичета 11. 200 м бруст – момичета/момчета
6. 200 м съчетано – момчета/момичета 12. 200 м гръб – момичета/момчета
7. 100 м гръб – момчета/момичета 13. 100 м бътерфлай – момичета/момчета
8. 200 м св. стил – момчета/момичета 14. 100 м съчетано – момичета/момчета
9. 4 х 50 м смесенa – момичета/момчета                                                   15. 4 x 50 м св. стил – момичета
Техническата конференция се провежда на басейна, първия ден (петък) от 14:00 ч., на определено от домакините място.
ДЛОП ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ МЛАДША ВЪЗРАСТ (13-14 г.)
Петък следобед – 16:00 ч. Събота сутрин – 9:30 ч.
1. 400 м св. стил – юноши/девойки 2. 200 м св. стил – девойки/юноши
 задължителни дисциплини 3. 200 м бруст – девойки/юноши
4. 100 м гръб – девойки/юноши
5. 200 м съчетано – девойки/юноши
6. 4 х 50 м св. стил – девойки/юноши
Събота следобед – 17:00 ч. Неделя сутрин – 9: 30 ч.
7. 100 м св. стил – юноши/девойки 12. 50м св.стил – девойки/юноши
8. 100 м бруст – юноши/девойки 13. 100 м бътерфлай – девойки/юноши
9. 200 м бътерфлай  – юноши/девойки 14. 200 м гръб – девойки/юноши
10. 800 м св. стил – юноши/девойки 15. 400 м съчетано – девойки/юноши
11. 100 м съчетано – юноши/девойки 16. 4 х 50 м смесенa – девойки/юноши
Техническата конференция се провежда на басейна, първия ден (петък) от 13:00 ч., на определено от домакините място.
ДЛОП ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ СТАРША ВЪЗРАСТ (15-16 г.)
Петък следобед – 16:00 ч. Събота сутрин – 9: 30 ч.
1. 50 м св. стил – юноши/девойки 6. 50 м бруст – девойки/юноши
2. 400 м съчетано – юноши/девойки 7. 100 м св. стил – девойки/юноши
3. 200 м бруст – юноши/девойки 8. 100 м гръб – девойки/юноши
4. 100 м бътерфлай – юноши/девойки 9. 200 м съчетано – девойки/юноши
5. 800 м св. стил – девойки 10. 800 м св. стил – юноши
Събота следобед – 17:00 ч. Неделя сутрин – 9: 30 ч.
11. 50 м гръб – юноши/девойки 16. 50 м бътерфлай – девойки/юноши
12. 200 м св. стил – юноши/девойки 17. 400 м св. стил – девойки/юноши
13. 100 м бруст – юноши/девойки 18. 200 м гръб – девойки/юноши
14. 200 м бътерфлай – юноши/девойки 19. 100 м съчетано – девойки/юноши
15. 4 х 50 м св. стил – юноши/девойки 20. 4 х 50 м смесенa – девойки/юноши
Техническата конференция се провежда на басейна, първия ден (петък) от 14:00 ч., на определено от домакините място.
ДЛОП МЪЖЕ, ЖЕНИ И МЛАДЕЖИ
Четвъртък  следобед – 17:00 ч. Петък  сутрин – 9:30 ч.
1. 400 м св. стил – жени 11. 100 м съчетано – жени
2. 400 м св. стил – мъже 12. 200 м св. стил – мъже
3. 50 м бътерфлай – жени 13. 100 м бруст – жени
4. 100 м гръб – мъже 14. 200 м съчетано – мъже
5. 400 м съчетано – жени 15. 100 м св. стил – жени
6. 100 м бруст – мъже 16. 1500 м св. стил – мъже
7. 200 м гръб – жени
8. 50 м бътерфлай – мъже
9. 4 х 50 м св. стил – жени
10. 4 х 50 м св. стил – мъже
Петък  следобед – 17:00 ч. Събота сутрин – 9: 30 ч.
17. 200 м бътерфлай – мъже 25. 200 м бруст – жени
18. 200 м съчетано – жени 26. 100 м св. стил – мъже
19. 200 м бруст – мъже 27. 100 м бътерфлай – жени
20. 100 м гръб – жени 28. 4 х 50 м смесена – жени
21. 50 м гръб – мъже 29. 4 х 50 м смесена – мъже
22. 800 м св. стил – жени
23. 100 м съчетано – мъже
24. 4 х 50 м св. стил микс – 2 мъже/2 жени
Събота следобед – 17:00 ч. Неделя сутрин – 9: 30 ч.
30. 200 м гръб – мъже 36. 50 м бруст – жени
31. 200 м св. стил – жени 37. 50 м св. стил – мъже
32. 100 м бътерфлай – мъже 38. 200 м бътерфлай – жени
33. 50 м гръб – жени 39. 400 м съчетано – мъже
34. 50 м бруст – мъже 40. 50 м св. стил – жени
35. 4 х 50 м смесена микс – 2 мъже/2 жени
Техническата конференция се провежда на басейна, първия ден (четвъртък) от 14:00 ч., на определено от домакините място.

Състезания за мъже и жени ще се провеждат в 4 дни.Завишават се с 50 точки по таблицата на ФИНА

ЖЕНИ – 50м
Стил Свободен стил Гръб Бруст Бътерфлай Съчетано
Точки 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
1100 22.98 50.44 1:49.44 3:51.67 7:58.41 15:07.24 26.21 56.30 2:00.18 28.55 1:02.33 2:14.75 24.28 54.22 1:58.00 2:02.20 4:20.03
1050 23.34 51.23 1:51.15 3:55.29 8:05.89 15:21.42 26.62 57.18 2:02.05 29.00 1:03.31 2:16.86 24.66 55.07 1:59.84 2:04.11 4:24.09
1000 23.73 52.07 1:52.98 3:59.15 8:13.86 15:36.53 27.06 58.12 2:04.06 29.48 1:04.35 2:19.11 25.07 55.98 2:01.81 2:06.15 4:28.43
950 52.96 1:54.92 4:03.27 8:22.37 15:52.68 27.52 59.12 2:06.19 29.98 1:05.45 2:21.50 25.50 56.94 2:03.91 2:08.32 4:33.05
900 24.57 53.93 1:57.01 4:07.69 8:31.51 16:10.00 28.02 1:00.19 2:08.49 30.53 1:06.65 2:24.08 25.96 57.98 2:06.16 2:10.65 4:38.02
850 25.05 54.96 1:59.26 4:12.46 8:41.35 16:28.66 28.56 1:01.35 2:10.96 31.12 1:07.93 2:26.85 26.46 59.09 2:08.59 2:13.17 4:43.37
800 25.56 56.09 2:01.70 4:17.61 8:51.99 16:48.84 29.14 1:02.60 2:13.63 31.75 1:09.31 2:29.85 27.00 1:00.30 2:11.21 2:15.89 4:49.15
750 26.11 57.31 2:04.35 4:23.21 9:03.56 17:10.78 29.78 1:03.96 2:16.54 32.44 1:10.82 2:33.11 27.59 1:01.61 2:14.06 2:18.84 4:55.44
700 26.72 58.64 2:07.24 4:29.34 9:16.20 17:34.76 30.47 1:05.45 2:19.72 33.20 1:12.47 2:36.67 28.23 1:03.04 2:17.18 2:22.07 5:02.31
650 27.39 1:00.11 2:10.42 4:36.07 9:30.11 18:01.14 31.23 1:07.09 2:23.21 34.03 1:14.28 2:40.59 28.94 1:04.62 2:20.61 2:25.62 5:09.87
600 28.13 1:01.73 2:13.95 4:43.54 9:45.53 18:30.37 32.08 1:08.90 2:27.08 34.95 1:16.29 2:44.93 29.72 1:06.37 2:24.42 2:29.56 5:18.25
550 28.96 1:03.55 2:17.89 4:51.88 10:02.76 19:03.05 33.02 1:10.93 2:31.41 35.98 1:18.54 2:49.78 30.59 1:08.32 2:28.67 2:33.96 5:27.62
500 29.89 1:05.60 2:22.34 5:01.31 10:22.22 19:39.95 34.09 1:13.22 2:36.30 37.14 1:21.07 2:55.26 31.58 1:10.53 2:33.47 2:38.93 5:38.20
450 30.96 1:07.94 2:27.43 5:12.08 10:44.46 20:22.13 35.31 1:15.84 2:41.89 38.47 1:23.97 3:01.53 32.71 1:13.05 2:38.95 2:44.62 5:50.28
400 32.20 1:10.66 2:33.33 5:24.57 11:10.27 21:11.06 36.72 1:18.88 2:48.37 40.01 1:27.33 3:08.80 34.02 1:15.97 2:45.32 2:51.21 6:04.31
350 33.67 1:13.88 2:40.31 5:39.34 11:40.77 22:08.92 38.39 1:22.47 2:56.03 41.83 1:31.31 3:17.39 35.57 1:19.43 2:52.84 2:59.00 6:20.89
ЖЕНИ – 25м
Стил Свободен стил Гръб Бруст Бътерфлай Съчетано
Точки 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
1100 22.51 49.41 1:47.69 3:47.18 7:44.35 14:57.96 24.89 53.50 1:56.27 27.89 1:00.40 2:10.36 23.61 53.32 1:57.00 55.65 1:59.34 4:12.69
1050 22.86 50.18 1:49.37 3:50.73 7:51.60 15:11.99 25.28 54.33 1:58.09 28.33 1:01.35 2:12.39 23.98 54.16 1:58.83 56.52 2:01.21 4:16.64
1000 23.24 51.01 1:51.17 3:54.52 7:59.34 15:26.95 25.70 55.23 2:00.03 28.80 1:02.36 2:14.57 24.38 55.05 2:00.78 57.45 2:03.20 4:20.85
950 23.64 51.88 1:53.08 3:58.56 8:07.60 15:42.93 26.14 56.18 2:02.09 29.29 1:03.43 2:16.89 24.80 55.99 2:02.86 58.44 2:05.32 4:25.34
900 24.07 52.83 1:55.14 4:02.90 8:16.47 16:00.08 26.61 57.20 2:04.32 29.82 1:04.58 2:19.38 25.25 57.01 2:05.09 59.50 2:07.60 4:30.17
850 24.53 53.84 1:57.35 4:07.57 8:26.02 16:18.55 27.13 58.30 2:06.71 30.40 1:05.83 2:22.06 25.73 58.11 2:07.50 1:00.64 2:10.05 4:35.37
800 25.03 54.94 1:59.75 4:12.62 8:36.35 16:38.52 27.68 59.49 2:09.29 31.02 1:07.17 2:24.96 26.26 59.30 2:10.10 1:01.88 2:12.71 4:40.99
750 25.57 56.14 2:02.35 4:18.12 8:47.58 17:00.24 28.28 1:00.78 2:12.11 31.69 1:08.63 2:28.11 26.83 1:00.59 2:12.93 1:03.23 2:15.59 4:47.10
700 26.17 57.44 2:05.20 4:24.12 8:59.85 17:23.97 28.94 1:02.20 2:15.18 32.43 1:10.23 2:31.55 27.45 1:01.99 2:16.02 1:04.70 2:18.75 4:53.78
650 26.82 58.88 2:08.33 4:30.73 9:13.35 17:50.08 29.66 1:03.75 2:18.56 33.24 1:11.98 2:35.34 28.14 1:03.55 2:19.43 1:06.32 2:22.22 5:01.12
600 27.55 1:00.47 2:11.80 4:38.05 9:28.32 18:19.02 30.47 1:05.48 2:22.31 34.14 1:13.93 2:39.55 28.90 1:05.26 2:23.20 1:08.11 2:26.06 5:09.27
550 28.36 1:02.25 2:15.68 4:46.23 9:45.04 18:51.36 31.36 1:07.40 2:26.49 35.15 1:16.11 2:44.24 29.75 1:07.18 2:27.41 1:10.11 2:30.36 5:18.37
500 29.28 1:04.26 2:20.06 4:55.47 10:03.93  19:27.88 32.37 1:09.58 2:31.22 36.28 1:18.56 2:49.54 30.71 1:09.35 2:32.17 1:12.38 2:35.22 5:28.65
450 30.32 1:06.56 2:25.07 5:06.03 10:25.51  20:09.62 33.53 1:12.07 2:36.63 37.58 1:21.37 2:55.60 31.81 1:11.83 2:37.61 1:14.96 2:40.77 5:40.39
400 31.54 1:09.23 2:30.88 5:18.29 10:50.56  20:58.06 34.88 1:14.95 2:42.90 39.08 1:24.63 3:02.63 33.08 1:14.71 2:43.92 1:17.97 2:47.20 5:54.02
350 32.97 1:12.38 2:37.74 5:32.77 11:20.17 21:55.32 36.46 1:18.37 2:50.32 40.86 1:28.48 3:10.95 34.59 1:18.11 2:51.38 1:21.52 2:54.81 6:10.14
МЪЖЕ – 50м
Стил Свободен стил Гръб Бруст Бътерфлай Съчетано
Точки 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
1100 20.25 45.44 1:38.81 3:33.18 7:17.98 14:03.78 23.28 50.31 1:48.42 25.83 56.63 2:03.03 21.72 48.26 1:48.02 1:50.43 3:56.21
1050 20.57 46.15 1:40.35 3:36.51 7:24.82 14:16.96 23.65 51.10 1:50.11 57.51 2:04.96 49.01 1:49.71 1:52.16 3:59.90
1000 20.91 46.91 1:42.00 3:40.07 7:32.12 14:31.02 24.04 51.94 1:51.92 26.67 58.46 2:07.01 22.43 49.82 1:51.51 1:54.00 4:03.84
950 21.27 47.71 1:43.75 3:43.86 7:39.91 14:46.04 24.45 52.83 1:53.85 59.46 2:09.20 22.81 50.67 1:53.43 1:55.96 4:08.04
900 21.65 48.58 1:45.64 3:47.93 7:48.28 15:02.15 53.79 1:55.92 27.62 1:00.54 2:11.54 23.23 51.60 1:55.49 1:58.07 4:12.55
850 22.07 49.52 1:47.67 3:52.32 7:57.28 15:19.50 25.37 54.83 1:58.15 28.15 1:01.71 2:14.08 23.67 52.59 1:57.71 2:00.34 4:17.41
800 22.52 50.53 1:49.87 3:57.06 8:07.03 15:38.27 25.89 55.95 2:00.56 28.72 1:02.97 2:16.81 24.16 53.66 2:00.12 2:02.80 4:22.66
750 23.01 51.63 1:52.26 4:02.21 8:17.62 15:58.68 26.45 57.16 2:03.18 29.35 1:04.34 2:19.79 24.68 54.83 2:02.73 2:05.47 4:28.38
700 23.54 52.83 1:54.87 4:07.85 8:29.19 16:20.98 27.07 58.49 2:06.04 30.03 1:05.84 2:23.04 25.26 56.10 2:05.58 2:08.39 4:34.62
650 24.13 54.15 1:57.75 4:14.05 8:41.93 16:45.51 27.75 59.96 2:09.20 30.78 1:07.48 2:26.62 25.89 57.51 2:08.72 2:11.60 4:41.49
600 24.79 55.61 2:00.93 4:20.92 8:56.04 17:12.70 28.50 1:01.58 2:12.69 31.62 1:09.31 2:30.58 26.59 59.06 2:12.20 2:15.16 4:49.10
550 25.52 57.25 2:04.49 4:28.60 9:11.82 17:43.09 29.34 1:03.39 2:16.60 32.55 1:11.35 2:35.01 27.37 1:00.80 2:16.10 2:19.13 4:57.61
500 26.34 59.10 2:08.51 4:37.27 9:29.63 18:17.41 30.28 1:05.44 2:21.01 33.60 1:13.65 2:40.02 28.26 1:02.76 2:20.49 2:23.63 5:07.21
450 27.28 1:01.21 2:13.10 4:47.18 9:49.99 18:56.64 31.37 1:07.77 2:26.05 34.80 1:16.28 2:45.74 29.27 1:05.01 2:25.51 2:28.76 5:18.20
400 28.37 1:03.66 2:18.43 4:58.68 10:13.62 19:42.15 32.62 1:10.49 2:31.89 36.19 1:19.34 2:52.37 30.44 1:07.61 2:31.34 2:34.72 5:30.94
350 29.67 1:06.56 2:24.73 5:12.27 10:41.55 20:35.96 34.11 1:13.70 2:38.81 37.84 1:22.95 3:00.22 31.82 1:10.69 2:38.23 2:41.76 5:46.00
МЪЖЕ – 25м
Стил Свободен стил Гръб Бруст Бътерфлай Съчетано
Точки 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 100 200 400
1100 19.66 43.53 1:36.26 3:25.61 7:09.55 13:43.51 21.90 47.40 1:42.79 24.46 53.87 1:56.89 21.11 46.96 1:45.16 49.12 1:46.20 3:48.13
1050 19.97 44.21 1:37.76 3:28.82 7:16.26 13:56.38 22.24 48.15 1:44.39 24.84 54.71 1:58.72 47.69 1:46.80 49.89 1:47.86 3:51.70
1000 20.30 44.94 1:39.37 3:32.25 7:23.42 14:10.10 22.61 48.94 1:46.11 25.25 55.61 2:00.67 21.80 48.48 1:48.56 50.71 1:49.63 3:55.50
950 20.65 45.71 1:41.08 3:35.91 7:31.06 14:24.75 49.78 1:47.93 25.68 56.56 2:02.75 22.17 49.31 1:50.43 51.58 1:51.52 3:59.56
900 21.02 46.54 1:42.92 3:39.83 7:39.26 14:40.48 23.41 50.68 1:49.90 26.15 57.59 2:04.98 50.21 1:52.44 52.52 1:53.54 4:03.91
850 21.43 47.44 1:44.90 3:44.06 7:48.10 14:57.42 23.86 51.66 1:52.01 26.65 58.70 2:07.38 23.01 51.17 1:54.60 53.53 1:55.73 4:08.60
800 21.86 48.41 1:47.04 3:48.63 7:57.65 15:15.74 24.35 52.71 1:54.30 27.19 59.90 2:09.98 23.48 52.22 1:56.94 54.62 1:58.09 4:13.68
750 22.34 49.46 1:49.37 3:53.61 8:08.04 15:35.65 24.88 53.86 1:56.78 27.79 1:01.20 2:12.81 23.99 53.35 1:59.48 55.81 2:00.66 4:19.20
700 22.86 50.61 1:51.91 3:59.04 8:19.40 15:57.42 25.46 55.11 1:59.50 28.43 1:02.63 2:15.90 24.55 54.60 2:02.26 57.11 2:03.47 4:25.23
650 23.43 51.87 1:54.71 4:05.02 8:31.89 16:21.36 26.10 56.49 2:02.49 29.14 1:04.19 2:19.30 25.16 55.96 2:05.32 58.54 2:06.55 4:31.86
600 24.06 53.28 1:57.81 4:11.65 8:45.73 16:47.90 26.80 58.02 2:05.80 29.93 1:05.93 2:23.07 25.84 57.47 2:08.71 1:00.12 2:09.98 4:39.21
550 24.77 54.85 2:01.28 4:19.05 9:01.20 17:17.56 27.59 59.73 2:09.50 30.81 1:07.87 2:27.28 26.60 59.17 2:12.49 1:01.89 2:13.80 4:47.43
500 25.57 56.62 2:05.19 4:27.41 9:18.67 17:51.05 28.48 1:01.66 2:13.69 31.81 1:10.06 2:32.03 27.46 1:01.08 2:16.77 1:03.89 2:18.12 4:56.71
450 26.49 58.64 2:09.67 4:36.97 9:38.64 18:29.34 29.50 1:03.86 2:18.46 32.95 1:12.56 2:37.46 28.44 1:03.26 2:21.66 1:06.17 2:23.06 5:07.31
400 27.55 1:00.99 2:14.86 4:48.06 10:01.81  19:13.76 30.68 1:06.42 2:24.01 34.26 1:15.47 2:43.77 29.58 1:05.79 2:27.33 1:08.82 2:28.79 5:19.62
350 28.80 1:03.76 2:21.00 5:01.17 10:29.20 20:06.27 32.08 1:09.44 2:30.56 35.82 1:18.90 2:51.22 30.93 1:08.79 2:34.04 1:11.95 2:35.56 5:34.17

за нормативи за участие в националните отбори 2.Налагане на лимити с глоба за всички дисциплини от таблицата на ФИНА с начало младшата възраст.Връщане на старите точки за клубовете до 16-то място като се отрича таблицата на ФИНА.3.Няма да се връщат“ младежи „като отделни дисциплини.4.Ще се кандидатства пред ФИНА и ЛЕН за Открити състезания през 2016 г.5.Промени в „Системи и наредбите“.ПРОГРАМА ЗА 4-ТЕ ДНИ НА ШАМПИОНАТИТЕ-

Ден 1

 1. 200м св.стил мъже/жени
 2. 100м гръб мъже/жени
 3. 100м бруст мъже/жени
 4. 200м бътерфлай мъже/жени
 5. 4х200м св.стил мъже/жени

Ден 2

 1. 100м св.стил жени/мъже
 2. 400м съчетано жени/мъже
 3. 50м бътерфлай жени/мъже
 4. 800м св.стил жени/мъже
 5. 4х100м св.стил жени.мъже

Ден 3

 1. 50м гръб мъже/жени
 2. 200м съч. мъже/жени
 3. 400м св.стил мъже/жени
 4. 200м бруст мъже/жени
 5. 4х100м смесена мъже/жени

Ден 4

 1. 50м св.стил жени/мъже
 2. 50м бруст жени/мъже
 3. 200м гръб жени/мъже
 4. 100м бътерфлай жени/мъже
 5. 1500м св.стил жени/мъже

НОРМАТИВИ ЗА КАЗАН 2015

 1. FINA “A” & “B” SWIMMING QUALIFYING TIME STANDARDS

 

Men’s Standard Women’s Standard
A – 2 Entries B – 1 Entry A – 2 Entries B – 1 Entry
00.22,25 00.23,03 50 m Freestyle 00.25,23 00.26,11
00.49,39 00.51.12 100 m Freestyle 00.55,05 00.56,98
01.48,37 01.52,16 200 m Freestyle 01.58,93 02.03,09
3.50,87 3.58,95 400 m Freestyle 4.12,47 4.21,31
7.57,69 8.14,41 800 m Freestyle 8.35,99 8.54,05
15.13,98 15.45,97 1500 m Freestyle 16.33,61 17.08,39
0.25,52 0.26,41 50 m Backstroke 0.28,60 0.29,60
0.54,72 0.56,64 100 m Backstroke 1.01,25 1.03,39
1.59,19 2.03,36 200 m Backstroke 2.12,14 2.16,76
0.27,58 0.28,55 50 m Breaststroke 0.31,50 0.32,60
1.00,44 1.02,56 100 m Breaststroke 1.08,36 1.10,75
2.11,71 2.16,32 200 m Breaststroke 2.28,12 2.33,30
0.23,53 0.24,35 50 m Butterfly 0.26,54 0.27,47
0.52,52 0.54,36 100 m Butterfly 0.59,18 1.01,25
1.57,37 2.01,48 200 m Butterfly 2.11,14 2.15,73
1.59,99 2.04,19 200 m Ind. Medley 2.13,98 2.18,67
4.19,21 4.28,28 400 m Ind. Medley 4.44,50 4.54,46
1 Team 4 x 100 m Freestyle 1 Team
1 Team 4 x 200 m Freestyle 1 Team
1 Team 4 x 100 m Medley 1 Team
4 x 100 m Freestyle Mixed – 1 Team
4 x 100 m Medley Mixed – 1 Team

 СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ-ОЧАКВАЙТЕ НОВИ ИНТЕРЕСНИ НЕЩА!РУМЕН АТАНАСОВ И ВАЛЬО БАЛКАНСКИ

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: