НА ВНИМАНИЕТО НА ПЛУВНАТА ОБЩНОСТ-мнение на ПК“Омега 01″


ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

 

ОТНОСНО: Промени в наредбите за провеждане на Държавните първенства по плуване и статута на състезателите по плуване.

 

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

                                  от  ПК “ОМЕГА-01” – гр. София

 

                                   Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме следните промени в  СИСТЕМИТЕ И НАРЕДБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ПЛУВАНЕ В ПЕРИОДА 2013-2016 г. и някои други наредби и правилници.

 1. В програмата за провеждане на Държавните първенства по плуване за възрастите както следва ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ:

 • „Весел делфин- 50 м. и 200 метра от стиловете гръб, бътерфлай и бруст и 400 м. св. стил.

 • „Деца”- 50 м. от стиловете гръб, бътерфлай и бруст, 200м. бътерфлай, 400м. св. стил и 400м. съчетано.

 • „Юноши и девойки младша възраст” дисциплините 50м. от стиловете гръб, бътерфлай и бруст , както и щафета 4 по 200м. св.стил.

Мотиви : Възвръщане на разнообразието и богатството на различните дисциплини в плуването при различните възрастови групи.

 

 1. ДЕЦА от възрастите с входни нормативи: Да им се даде право да покриват норматива на състезания на съответния (50м. или 25м.) басейн , без значение с или без електронно мерене , когато и да е преди Държавните първенства. Ако са го покрили , да представят извадка от протокол от състезанието в БФПС заедно с техническата заявка , като резултатът да бъде признат за покрито входящо време и да получат правото да участват в 5 (ПЕТ) от оставащите дисциплини , включително и от входните дисциплини. Да се признава за покрит норматива за 25м. басейн при представен протокол от състезание в съответната дисциплина на 50м. басейн.

Мотиви: Избягване на задръстването на състезанията и по-бързото и гладко протичане на същите.

 

 1. Входящите времена във възрастува група “Златна рибка” да се заменят от 200 м. св.стил на 100 м. св. стил и се отменят за възрастова група юноши – младша.

 2. БФПС да бъде задължена да обезпечи с поне един член от Управителния съвет , Техническата комисия и/или Съдийската комисия , както и да осигури безплатно ЕЛЕКТРОННО измерване на резултатите на турнири и състезания организирани от клубове членове на БФПС при поискване от организаторите. Същите турнири да бъдат включвани във вътрешния календар на федерацията ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУРНИРА, НО НАЙ-МАЛКО ДВЕ СЕДМИЦА ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО му.

–––––––––––––––––––

Мотиви: Обогатяването на плувния календар в България с качествени състезания с ел. времеизмерване.

 

 

 1. Промяна в глава КЛАСИРАНЕ:

Класирането в  първенствата,  във  всички  възрастови  групи,  е  индивидуално,  отборно  и комплексно.

                   Индивидуалното  класиране  и  разпределението  на  точките  се  извършва  на  основание постигнатите времена, както следва:

              А)  За възрастова група – „Деца”,  за  всяка  дисциплина  от  състезателната  програма  в индивидуалното  класиране  и  при  щафетите,  класирането  е  до  16-то  място. 

 

              Б) За възрастова група “Весел делфин” , класиането е до 18-то място.

 

              В) Възрастова група “Златна рибка” класирането е до 20–то място.

При  комплексното  класиране за Купа България, точките се начисляват по ФИНА разделени на 100.

 

     Г) За възрастови групи юн. и дев. младша възраст и юн. и дев. старша възраст се прави отделно класиране, като точки за отборното класиране носят класиралите се до 16-то място , като на съответно покрилите 1-ви  разряд за юн. и дев. младша възраст , точките  се умножават с коефициент –1.4 , а при покрит КМС или МС се умножават с коефициент-2.

 

     Д) При юн. и дев. старша възраст – точките се умножават по коефициент – 1.2 при покрит 1-ви разряд и се умножават по 2 при покрит норматив за КМС или МС. 

 

     Е) За мъже и жени , както и при самостоятелната възр. група – младежи се прави отделно класиране , като точки за отборното носят класиралите се до 16-то място , а на  покрилите КМС точките се умножават по коефициент 1.3 , съответно на  покрилите – МС точките се удвояват.

  Умножението по коефициентите , при покриване на съответните нормативи се прави от плувните клубове в края на годината.

 

Мотиви: Стимулиране на високите спортни резултати при големите.

 

 1. Да се въведе коефициент за повишаване на точките във възрастите „ЗЛАТНА РИБКА“ , „ВЕСЕЛ ДЕЛФИН“ и „ДЕЦА ДО 12“.

   А именно: точките във възрастова група “Златна рибка“ се умножават по коефициент – 2 , за “Весел делфин” по коефициент – 1.7 , а за възр. група “Деца” точките се умножават по коефициент – 1.4.

  Умножението по коефициентите се прави от плувните клубове в края на годината.

 

Мотиви: Отчасти приравняване на постиженията на младите към постиженията на по-старите.

 

 1. Връща се самостоятелната възраст „МЛАДЕЖИ“, както и се въвежда промяна на възрастова група “ Златна рибка” , като участниците в нея да бъдат  – 10 годишни и по-малки.

Мотиви: Възвръщане на нормалноста при възраст 17-18г. младежи и обхващане на по-голям брой талантливи деца под 9г.

 

 1. Въвеждане на НАГРАДНА система при възрастите – юноши и девойки – младша , юноши и девойки – старша , младежи и мъже-жени в ДЛОП –ва на малък и голям басейн. А именно , всеки златен медалист (с изключение на щафетите) във всяка отделна дисциплина получава парична премия от 150 лв. , носителят на сребърен медал -100 лв. и бронзовият медалист – 50 лв.

 

Мотиви: Достигане на сумите отпускани от Държавата за развитието на плуването ,пряко до най-добрите състезатели в големите възрасти. Сумите за покриване на нуждите на НАГРАДНАТА система да бъдат спестени (запазени) и пренасочени от евентуалните суми които БФПС връща в края на годината на Спортното министерство.

 

 1. Текста от раздел САНКЦИ : За клубове, които нямат дейност и участия на състезания от ДЛОП най-малко в 2 (две) възрастови групи, с минимум по 4 състезатели, в предходните 2 (две) календарни години, се прекратява членството в БФПС, по реда на чл.36, ал.2 от Устава на БФПС.

Се заменя с:  9. За клубове, които нямат дейност и участия на състезания от ДЛОП най-малко в 2 (две) възрастови групи, с минимум по 2-ма състезатели, в предходните 2 (две) календарни години, се прекратява членството в БФПС, по реда на чл.36, ал.2 от Устава на БФПС.

–––––––––––––––––––-

Мотиви: Запазване и оцеляване на малките клубове , особено от малките градове.

 

 1. Текста от раздел ПРОТЕСТИ:

 2. Протестът се представя в писмен вид от водача на отбора до Главното ръководство на състезанието, не по-късно от 30 мин. след установяване на нарушението, придружен с депозит от 200 лв.

           Се заменя с : 

 1. Протестът се представя в писмен вид от водача на отбора до Главното ръководство на състезанието, не по-късно от 30 мин. след установяване на нарушението, придружен с депозит от 50 лв.

––––––––––––––––––

              Мотиви: По-голяма достъпност и демократичност при спорни събития.

 

 1. Текста от раздел ПРОТЕСТИ в точка 2 :

б) не се признава като доказателство материал, запис от фотокамера и други помощни съоръжения.

Се заменя с текста :

б) не се признава като доказателство материал, запис от фотокамера и други помощни съоръжения , освен ако Жури д”апел не прецени друго.

––––––––––––––––––-

Мотиви: Възприемане на новите технологии , при неоспорими свидетелства за грешно решение.

 

 1. Текста от точка 9 “ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИКВАНИЯ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ “ –

 2. Всеки състезател е длъжен да се явява на всеки индивидуален старт и щафети с валидна състезателна карта. Ако състезателната картата е фалшифицирана, то целия отбор се дисквалифицира от състезанието.

Се заменя с :

 1. Всеки състезател е длъжен във всеки един момент да предостави състезателната си карта при поискване от съдийското ръководство.

 

Мотиви: Избягване на възможноста отбор да става заложник на състезател.

 

 1. Текста от т.12 “ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДИ” –

 2. Национални рекорди поставени извън календара на БФПС се зачитат единствено, когато са регистрирани в първенства от календара на ЛЕН, ФИНА и др. континентални първенства и е представен до 5 дни след състезанието официален протокол, в което е постигнат резултата, с подпис и печат от Главния съдия.

Се заменя с :

 1. Национални рекорди поставени извън  календарите на БФПС (вътрешен и международен) се зачитат когато се предостави в БФПС извадка от протокола  с резултатите  от състезанието , обявлението на същото , електронен адрес на организаторите му и линк към информацията за резултатите от събитието в интернет.

  Държавите в които е поставен рекордът , следва да са редовни членове на международните плувни организации – ЛЕН и/или ФИНА.

 

Мотиви: На практика досегашния текст не се спазва в действителноста: (рекорда на Н.Рангелова на 50 св.стил). Улесняване на реда за поставяне на Нац. рекорди. Избягване на скъпи и дълги пътувания. Осъществяване на икономии на плувните клубове. Приравняване с наредбите на съседните Балкански държави. Избягване на бюрокрацията.

                 –––––––––––––––––––––––-

 1. Текста от т.12 “ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДИ” –

 2. Състезатели, поставили национални рекорди в официални състезания от календарите на БФПС, ЛЕН, ФИНА и др. континентални първенства, следва да са редовно картотекирани в БФПС български граждани.

Се заменя с :

 1. Състезатели, поставили национални рекорди следва да са редовно картотекирани в БФПС български граждани.

 

 1. Текста от т. 12 “ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ РЕКОРДИ”-

 2. Извънредни стартове в Държавните първенства, категорично, не се допускат. – СЕ ЗАЛИЧАВА.

           Мотиви: На практика текста не се спазва в действителноста: (участието на Н.Димитров на ДЛОП-2014г.).

 

 1. Лимитите при Националните рекорди в детските възрасти се  заличават , като на тяхно място се публикуват досегашните носители на най-добрите времена.

 

Мотиви: Ощетяват се реалните носители на досегашните на Нац.рекорди.

 

 1. Премахване на коефициентите за отдалеченост.

Мотиви: Всеки участник винаги пътува на почти еднакво разстояние почти толкова , колкото другите участници от други градове. Парите за пътуването на състезателите основно се поемат от родителите и плувните клубове имат много малко участие в разходите за тях.

–––––––––––––––––––––––––––

 

 1. Заличаване на текстовете прехвърлящи (връщащи) точки- (80% в първата година и 50% от втората година) от нов към стар клуб , спечелени от спортиста в държавните първенства , сменил клубната си принадлежност.

 

Мотиви: Корегиране на явна недемократичност. Липсата на практика на договорни – платени взаимоотношения м-ду клуб и състезател. Липсата на парично и материално инвестиране от клуб към състезател. Избягване на съдебни дела и спорове.Повишаване на конкуренцията м-ду клубовете.

 

 1. Заличаване на текстовете задължаващи новия клуб сключил професионален договор със състезател да изплаща суми на стария клуб от който идва състезателя.

 

Мотиви: Обезмисляне на текстовете даващи право състезател да сключва – професионален договор. Вмешателство м-ду отношенията : състезател –клуб. Повишаване на конкуренцията и качеството на подготовка.

 

                 ПК “ОМЕГА-01” – София

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: