НА ВНИМАНИЕТО НА ПЛУВНАТА ОБЩНОСТ-мнение на АЛЕКСАНДЪР ИЛКОВ


ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПЛУВНИ СПОРТОВЕ

 ОТНОСНО: Промени в наредбата за провеждане на държавните първенства по плуване.

 От Александър Илков, треньор и родител само на една състезателка. Магистър „Треньор по плуване” и „Физическо възпитание и спорт”. Български гражданин и редовен участник в тиражите на Българският спортен тотализатор.

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Първо ще Ви помоля при разглеждане на предложенията описани по-долу в треньорската комисия, нейни членове, които са от клубове с представителство в управителния съвет да нямат съвещателен глас, както и да не участват в гласуването на предложенията. Това се поражда от желанието ми за прозрачност и не намеса от страна на заинтересовани клубове, иронични подхвърляния и присмехулни обиди от именно тези членове,  избрани да работят за всички, но нямащи деца е тези възрасти.

 

Предлагам следните промени в  СИСТЕМИТЕ И НАРЕДБИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ПЛУВАНЕ, СИНХРОННО ПЛУВАНЕ И СКОКОВЕ ВЪВ ВОДА В ПЕРИОДА 2013-2016 ГОДИНА за спорта плуване:

 1. В програмата на провеждане на Държавните първенства по плуване за възрастите както следва ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ(!!):

 • „Весел делфин-50 и 200 метра от стиловете гръб, бътерфлай и бруст и 400м св. стил.

 • „Деца”- 50 от стиловете гръб, бътерфлай и бруст, 200м бътерфлай, 400м св. стил и 400 съчетано.

 • „Юноши и девойки младша възраст” дисциплините 50 от стиловете гръб, бътерфлай и бруст, както и щафета 4 по 200 св.стил.

 1. ДЕЦА от възрастите с входни нормативи: Да им се даде право да покриват норматива на състезания на съответния (50м или 25м) басейн, преди държавните първенства. Ако са го покрили, да представят протокол с подпис и печат с БФПС, да бъде признат за покрит, но да не участва в класирането на държавното първенство и да получат правото да участват в 5 (ПЕТ) от оставащите дисциплини, включително и от входните дисциплини.

 2. Отпадане на входната дисциплина за Юноши и девойки младша възраст. Във връзка с посоченото по-долу предложение.

 3. БФПС да бъде задължена да обезпечи с поне един член от Управителния съвет, Треньорската комисия и Съдийската комисия, както и електронно осигуряване на  турнири и състезания организирани от клубове- членове на БФПС. Същите турнири да бъдат включвани във вътрешния календар на федерацията ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУРНИРА, НО НАЙ-МАЛКО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО.

Желанието ми да бъдат заложени е свързано с:

 • Изграждането на морално-волеви качества на младите състезатели за справяне с по-дългите дистанции.

 • Повишаване на скоростно-силовата издръжливост на младите плувци.

 • Увеличаване на броя на раздаваните комплекти медали което ще изиграе психологически момент спрямо деца и родители.

 • Изграждането на състезателни качества.

 • Намаляване на разходите на клубове за състезания в чужбина, по-добре е да се дават в България.

 

 1. ДЛОП за юн. и дев. младша възраст, за юн. и дев. старша възраст и  за  мъже,  жени  и  младежи  се провежда заедно като отворено първенство  на  25м и 50м  басейн  в   6  дни  , по приложена програма, съгласно приетия Вътрешен спортен календар. С подборни и финали. Отборите могат да  бъдат  съставени  максимум  от  10  състезатели  по  пол  на  25м  басейн  и  без  ограничения  на  50м басейн, в съответната възрастова група,  както  и  по  1  резервен  състезател  от  пол  без  обявени  дисциплини,  записани  в  края  на техническата  заявка.  Всеки  състезател  има  право  да  участва  в  5 дисциплини и щафети. Щафетите, ако да единствени за клуба, участват в класирането за възрастта си или във възрастта на най-възрастния участник и за мъже и жени. Клуб може да участва със щафети в четирите отделни възрасти.

Мотив: И без това тези възрасти участват и в собствените си първенства и в „Мъже и жени”, с изключение на 13-годишните. Така ще се спестят средства на клубовете, а и ще се спести учебно време на по-малките. Ще се спестят разходи на федерацията по организация и наеми за басейните. Липсата на финали и подборни, не се връзва с включването и на полуфинали на официалните първенства на FINA и LEN. Финалите допълнително увеличават атракцията. А и нашите състезатели се вижда, че не са подготвени за три плувания на голям форум, както въведоха международните федерации.

 

 1. Промяна в глава КЛАСИРАНЕ

 2. Индивидуалното  класиране  и  разпределението  на  точките  се  извършва  на  основание постигнатите времена, както следва:

а)  за    възрастови групи „Златна рибка”, „Весел делфин” и „Деца”,  за  всяка  дисциплина  от  състезателната  програма  в индивидуалното  класиране  и  при  щафетите,  класирането  е  до  20  място.  При  комплексното  класиране за Купа България, точките се начисляват по ФИНА разделени на 100.

            б) За възрастови групи юн. и дев. младша възраст,  юн. и дев. старша възраст и младежи  се прави отделно класиране, като точки за отборното класиране носят класиралите се до 16-то място и съответно покрилите II-ви разряд за юн. и дев. младша възраст, I-ви разряд за юн. и дев. старша възраст и младежи.  За мъже и жени се прави общо класиране на всички, като точки за отборното носят класиралите се до 16-то място и покрили КМС. В това първенство да се върнат квалификациите и финалите!

Мотиви: След като се постигна КАЧЕСТВО с въвеждане на входните дисциплини, вече втора година, трябва да се види отражението му в постиженията на старшата възраст и при мъже и жени. Децата пораснаха, готвени съгласно приетата наредба. Също така ако има ограничения при най-малките то трябва да е навсякъде, да се избегне конфликт с комисиите по дискриминация и правата на детето.

 

 1. Да се въведе коефициент за повишаване на точките във възрастите „ЗЛАТНА РИБКА“ , „ВЕСЕЛ ДЕЛФИН“ и „ДЕЦА ДО 12“.

Мотив: Клубовете ,които имат добра детска школа, развиват състезателите си от деца, а не ги взимат вече изградени, както клубовете в които градове има атрактивни университети, могат да бъдат стимулирани да развиват своята школа по посочения от БФПС път. Спечелените точки от всички възрасти да бъдат приравнени на спечелените точки от мъже и жени. И след това преразпределени при точките за „Купа България”, съответно и за финансиране. Ето два примера:

 • Разделят се общия сбор от спечелените точки на мъже и жени на общия сбор от точките от „Златна рибка” и получения резултат е коефициент за умножение за точките за възрастта Златна рибка. Така и в другите възрасти.

 • Вариант 2:

а) За възрастова група -„Деца”,  за  всяка  дисциплина  от  състезателната  програма  в индивидуалното  класиране  и  при  щафетите,  класирането  е  до  16-то  място.  За възрастова група “Весел делфин” , класиането е до 18-то място , а за възрастова група “Златна рибка” класирането е до 20–то място. При  комплексното  класиране за Купа България, точките се начисляват по ФИНА разделени на 100.

б) За възрастови групи юн. и дев. младша възраст и юн. и дев. старша възраст се прави отделно класиране, като точки за отборното класиране носят класиралите се до 16-то място , като на съответно покрилите 1-ви  разряд за юн. и дев. младша възраст , точките им се умножават с коефициент –1.4 ,а при покрит КМС или МС се умножават с коефициент –2.

 

в)При  юн. и дев. старша възраст – точките им се умножават по коефициент – 1.2 при покрит 1-ви разряд и се умножават по 2 при покрит норматив за КМС или МС.  За мъже и жени , както и при самостоятелната възр. група – младежи се прави отделно класиране , като точки за отборното носят класиралите се до 16-то място , а на  покрилите КМС точките се умножават по коефициент 1.3 , съответно на  покрилите – МС точките се удвояват Или въведен някакъв друг от федерацията, но не даващ такова преимущество на големите възрасти.

 

Мотив: Навсякъде се залага на подрастващите, а ние преференциално работим за големите възрасти. Работата с малките плувци е много по-отговорна и заслужава своето признание. Също така ще се отдаде и достатъчно внимание на социалното значение на плуването.

 

 1. Връщането в календара на възраст „МЛАДЕЖИ“. както и промяна на възрастова група „Златна рибка” , като участниците в нея да бъдат – 10 годишни и по-малки.

 

Мотиви:

 • Повишаването на масовостта и конкуренцията във възрастите „МЛАДЕЖИ“ и „МЪЖЕ“.

 • Във всички нормални държави тази възраст съществува като официална.

 • С премахването ѝ се отказаха над 100 деца на възраст 16-18 години и бяха тласнати към другите изкушения на днешния свят, като застояване, затлъстяване, цигари,алкохол и наркотици, което противоречи тотално на Устава на БФПС.

 • Участие на под 9 годишни талантливи деца покрили входящото време за възр. група “Златна рибка”.

 

 1. Поставянето на рекорд- за поставен рекорд да е на състезание под егидата на федерация членка на FINA или LEN, да е в календара на съответната федерация. За целта е необходимо за възрастите от „Златна рибка” до „Младежи” да се даде заявление, в което да бъде упоменато състезанието (времето да е на електронна уредба), интернет страницата на съответната федерация с качен протокол от състезанието, ако не е качен,да се вземе такъв с подпис на главния съдия и печат на клуба организатор(който трябва да е член на съответната федерация.). При Мъже и жени да се изисква сегашната процедура и задължителен ДОПИНГ КОНТРОЛ, все пак се дават пари.

Мотиви: Състезанията под егидата на FINA, LEN и БФПС са твърде малко, а и е свързано с огромни разходи на клубове и състезатели. Също така изчакването на протоколи често е свързано с чакане и подигравателни намеци от страна на съдии и ръководители. Също така прибирането на отборите се утежнява и почти винаги се пътува нощно време, което е риск за ДЕЦАТА, което противоречи на много наредби за пътуване на деца и ученици от законодателството на Република България.

 1. Текста от раздел ПРОТЕСТИ:

 2. Протестът се представя в писмен вид от водача на отбора до Главното ръководство на състезанието, не по-късно от 30 мин. след установяване на нарушението, придружен с депозит от 200 лв.

Се замена с:

Протестът се представя в писмен вид от водача на отбора до Главното ръководство на състезанието, не по-късно от 30 мин. след установяване на нарушението, придружен с депозит от 50 лв.

Мотив: Бягате от социалното значение на плуването. При невидяни грешки всеки има правото да протестира, но в края на състезанията 200 лева са много особено като се пътува с деца.

 1. Текста от раздел ПРОТЕСТИ в точка 2 :

б) не се признава като доказателство материал, запис от фотокамера и други помощни съоръжения.

Се заменя с текста :

б) не се признава като доказателство материал, запис от фотокамера и други помощни съоръжения , освен ако жури д’апел не прецени друго.

Мотив: Бяга се от съвременните технологии.

 

Искрено се надявам при отказ да бъде прието някое предложение, той да бъде мотивиран  и да го получа.

 

С уважение:

Александър Илков

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: